Nazad
25. siječnja 2024.

OSVRT: Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima

U 2024. godinu ušli smo s novim Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 155/2023). Važna je to vijest jer se radi o novinama koje će zasigurno ubrzati i potaknuti ulaganje u obnovljive izvore energije.

Novost koju je potrebno posebno istaknuti je ta da Pravilnik omogućava bez građevinske dozvole, a u skladu s glavnim projektom, gradnju građevina i opreme s priključkom na električnu mrežu namijenjenu proizvodnji električne energije instalirane snage do 10 MW. U navedenu kategoriju ubrajaju se sunčane elektrane, odnosno agrosunčane elektrane, u smislu zakona koji uređuje prostorno uređenje na zemljištu za koje je investitor riješio imovinskopravne odnose (čl. 4, točka 26 Pravilnika).

Dakle, sunčane i agrosunčane elektrane za koje je investitor riješio imovinskopravne odnose spadaju u jednostavne građevine i takve građevine ne moraju ići na energetsko odobrenje već investitor, sukladno Pravilima o priključenju na distribucijsku mrežu, podnosi zahtjev za izdavanje elaborata optimalnog tehničkog rješenja (EOTRP) direktno operatoru distribucijskog sustava. Operator obrađuje takve zahtjeve sukladno Postupku složenog priključenja na mrežu za nove građevine definiranim Pravilima o priključenju na distribucijsku mrežu.

Sve one građevine koje nemaju riješene imovinskopravne odnose spadaju u složene građevine, za njih EOTRP-e izrađuju ovlašteni izrađivači te su za takve građevine investitori dužni ishoditi energetsko odobrenje.

Ono što je ipak potrebno naglasiti je dio koji kaže „u smislu zakona koji uređuje prostorno uređenje“, odnosno nikako se ne smije zanemariti Zakon o prostornom uređenju. Zakon nalaže da elektrana mora biti ucrtana u prostornim planovima, ali ublažava granice snage.

Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23, na snazi od 29.06.2023.) u članku 3., točka 34 jasno definira u kojim slučajevima se smije graditi, te do kojih snaga.

Navodi: „Površine za gradnju sunčanih elektrana su površine na kojima je sukladno odredbama ovoga Zakona moguće graditi infrastrukturne građevine sunčanih elektrana, i to:

  • površine koje su u prostornom planu bilo koje razine grafički određene u kartografskom prikazu kao površine namjene za izgradnju sunčanih elektrana, neovisno o tome jesu li unutar ili izvan građevinskog područja, te se kod takvih površina ne primjenjuju ograničenja snage sunčane elektrane propisana prostornim planom
  • površine koje su u prostornom planu bilo koje razine određene kao površine izdvojenog građevinskog područja izvan naselja gospodarske i poslovne namjene (I i K)
  • površine koje su prostornim planom određene kao poljoprivredno tlo oznake P3, a u neposrednom su kontaktu s izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja gospodarskih i poslovnih namjena na kojima se nalaze postojeće gospodarske ili poslovne građevine, uz uvjet da ista površina ne može biti veća od 50% površine te gospodarske i poslovne zone, a dobivena električna energija koristi se za potrebe tih građevina.“

Ono što je ostalo većini kao otvoreno pitanje je kako se Pravilnik o jednostavnim građevinama odnosi prema baterijskim spremnicima. Iako se ne spominju, praksa nas uvjerava da su česte pojava posebice uz sunčane elektrane, ali da li će baterijski spremnici zakomplicirati život investitorima, te ih vratiti na energetsko odobrenje tek ćemo vidjeti.

Pretplati se na newsletter

Unesite svoju e-mail adresu za prijavu.

Molimo, pričekajte...

Hvala na Vašoj prijavi!