Nazad
6. prosinca 2023.

INTERVJU: Iva Rogović Lekić, CEO Marsh McLennan Croatia

Naš je cilj pružiti inovativna rješenja za upravljanje rizikom koja tvrtkama omogućuju prilagodbu, napredak i doprinos održivoj budućnosti

Marsh McLennan najveća je globalna kompanija koja se bavi upravljanjem rizicima, strategijama i ljudima, s tradicijom dugom 153 godine. Kotira na njujorškoj burzi NYSE (MMC), a energetika je kao industrija Marshu iznimno važna i spada u jednu od njihovih sedam specijalnosti unutar kompanije. Zašto su u današnjem svijetu nikad složenijih rizika i izloženosti tvrtki njima brokeri u osiguranju i reosiguranju postali nezaobilazan čimbenik u poslovanju, kojim rizicima su tvrtke najizloženije i koje vrste osiguranja za njih Marsh nudi, ali i o nizu drugih pitanja, razgovaramo s Ivom Rogović Lekić, glavnom direktoricom Marsha Hrvatska, inače odnedavno korporativnim članom XEnergyja i generalnim sponzorom njegove nedavno održane konferencije „Najvažniji rizici poslovanja u 2024. godini – strategije upravljanja u hrvatskim kompanijama“.

U razvijenim zemljama ovlašteni brokeri u osiguranju i reosiguranju nezaobilazan su dio
poslovanja svake ozbiljne tvrtke i imaju jedinstvenu ulogu u zaštiti tvrtke ugovaratelja
osiguranja. Primjećujete li da u Hrvatskoj posljednjih godina ozbiljnije sazrijeva svijest o
tome, odnosno da se mijenja pristup rizicima?

U Hrvatskoj se zaista mijenja svijest o rizicima, a sukladno tim promjenama mijenja se i pristup upravljanju rizicima. Međutim, čini mi se da kompanije kod nas, bez obzira na njihovu veličinu, strukturu ili broj zaposlenika nisu svjesne koliko i koje sve rizike mogu prenijeti na osiguravajuća društva. Problem koji iz toga proizlazi je taj da se često osiguravaju rizici koji ne utječu na samo poslovanje u toj mjeri da bi trebali biti osigurani, dok drugi važni rizici ostaju u retenciji samih kompanija i nisu osigurani, što u konačnici može imati velike posljedice na poslovanje i opstojnost kompanije. Upravo iz ovog razloga smatramo zaista nužnim angažirati brokera u osiguranju i reosiguranju jer je naša dužnost alocirati osnovne rizike kojima je klijet izložen te kreirati adekvatan program osiguranja koji će u slučaju štetnog događaja generirati isto tako adekvatnu financijsku naknadu – isplatu osigurnine.

Energetika je jedan od sektora u kojima je Marsh Hrvatska snažno prisutan. Možete li nam reći više o tome koji segment vaše ekspertize je najzastupljeniji?

Marsh McLennan najveća je globalna kompanija koja se bavi upravljanjem rizicima, strategijama i ljudima. Postojimo 153 godine, kotiramo na NYSE (MMC) i imamo zaista dugu tradiciju. Energetika nam je kao industrija iznimno važna i spada u jednu od naših sedam specijalnosti unutar kompanije (dodatno su tu još avijacija, osiguranje u domeni spajanja i akvizicija i transakcijski rizici (PEM&A), osiguranje potraživanja, osiguranje financijskih gubitaka i kibernetička sigurnost, brodarstvo, građevinarstvo / osiguranje objekata u izgradnji), što znači da oko ove grane poslovanja okupljamo stručnjake u cijelom svijetu. S obzirom na veličinu Marsha, imamo zasebne jedinice za svaki segment energetskog sektora, bilo da se radi o obnovljivim izvorima energije, električnoj energiji, sirovoj nafti, LNG-u ili nečem drugom. Nadalje, kad se radi o tzv. „prljavim“ energijama koje danas još uvijek postoje i za koje je najteže pronaći kapacitete osiguranja i reosiguranja, opet svoje timove dijelimo zasebno na rafinerijsko poslovanje (downstream), infrastrukturu za transport, skladištenje i distribuciju sirove nafte, plina i drugih energenata (midstream), istraživanje i proizvodnju nafte i plina (upstream) itd. Ne plasiraju se svi energetski rizici na ista tržišta, osobito je važno da se npr. imovinski rizici plasiraju zasebno i na druga tržišta osiguranja i reosiguranja u odnosu na rizike od odgovornosti, da je rizik od onečišćenja i to onog postepenog vrlo teško plasirati i da postoji velik broj specifičnih zahtjeva koji se postavljaju od strane tržišta osiguranja i reosiguranja. Jedan od važnih čimbenika, osobito u energetici, jest procjena rizika i izvještaj o procjeni rizika (risk survey report). Bez ovih dokumenata plasman u osiguranje zadovoljava samo formu i nikako ga ne preporučamo jer naglašavamo da je potrebno osigurati rizike koji su zaista prisutni i da se osiguranje ne bi trebalo kupovati kao s polica u supermarketu. Iznimno je važno da u razgovor prije plasmana u osiguranje budu uključene uprave društava koje su zasigurno najupućenije u eventualne posljedice neosiguravanja pojedinih rizika i jedine kao takve uz našu preporuku mogu donijeti odluku o tome. Ne treba zaboraviti da je budžet / financijski okvir također nešto što nam daje smjernice, ali kroz cijeli postupak prije samog plasmana u osiguranje stalno napominjemo kako se radi o upravljanju rizikom, a ne trošku. Osiguranje je tu da zaštiti bilancu društva kad se dogodi štetni događaj, a to je najvažnije. Kad se radi o energetici i o društvima koja su u ovom sektoru od strateške važnosti za Republiku Hrvatsku, onda se ništa ne prepušta slučaju i svaki segment poslovanja se detaljno sagledava.

Naše kompetencije u energetskom sektoru na lokalnoj i globalnoj razini zaista su visoke. Sama činjenica što svake godine organiziramo svjetske energetske konferencije, Energy Industry Conference u Dubaiju i Sjedinjenim Američkim Državama, na kojima sudjeluje nekoliko tisuća stručnjaka i naših klijenata isključivo iz energetskog sektora, govori sama za sebe. Dodatno, Marsh u suradnji sa Chartered Insurance Institute of UK ima svoju energetsku akademiju. Energetika je u našoj kompaniji zaista prepoznata kao iznimno važna industrija i ponosni smo na ogroman portfelj u ovom sektoru, ne samo na globalnoj razini već i lokalno. Velika većina kompanija iz energetskog sektora u Hrvatskoj naši su klijenti.

Kako se prilagođavate novom okruženju u kojem su rizici zelene tranzicije i klimatski rizici postali izuzetno bitni i što možete ponuditi hrvatskim kompanijama u tom segmentu?

Mi u Marshu razumijemo važnost prilagodbe novom okruženju u kojem su rizici povezani sa zelenom tranzicijom i klimatskim promjenama postali sve značajniji. Svjesni smo da ti rizici mogu imati dubok utjecaj na tvrtke i njihove poslovanja. Kako bi se suočili s tim izazovima, razvili smo sveobuhvatan skup rješenja i usluga kako bi pomogli tvrtkama da se nose s rizicima i prilikama povezanim sa uvodno spomenutom zelenom tranzicijom i klimatskim promjenama.

Radimo na procjeni i ublažavanju rizika na način da pomažemo tvrtkama da procijene svoju izloženost rizicima povezanima s klimom i razviju strategije za njihovo ublažavanje. To uključuje prepoznavanje fizičkih rizika kao što su ekstremni vremenski uvjeti i procjenu prijelaznih rizika povezanih s regulatornim promjenama i promjenama na tržištu.

Kroz osigurateljna rješenja nudimo niz proizvoda osiguranja prilagođenih rizicima povezanima s klimom. To uključuje pokriće za štetu na imovini uzrokovanu ekstremnim vremenskim prilikama, prekid poslovanja zbog poremećaja povezanih s klimom, zaštitu od odgovornosti za štetu u okolišu, parametrijska osiguranja itd. Pomažemo tvrtkama u razvoju strategija financiranja rizika za upravljanje financijskim učincima rizika povezanih s klimom. To može uključivati ​​strukturiranje programa osiguranja, istraživanje alternativnih mehanizama prijenosa rizika i pristup tržištima kapitala za rješenja za financiranje rizika, kao i alate za modeliranje i analizu scenarija za procjenu potencijalnog utjecaja klimatskih promjena na poslovanje. U zasebnoj jedinici za savjetovanje o rizicima (Marsh risk advisory) pomažemo tvrtkama u razvoju strategija održivosti i otpornosti za prilagodbu zelenoj tranziciji i klimatskim promjenama, što uključuje procjenu utjecaja poslovanja na okoliš, provedbu mjera energetske učinkovitosti i uključivanje razmatranja klimatskih rizika u poslovno planiranje. Naš je cilj pružiti inovativna rješenja za upravljanje rizikom koja tvrtkama omogućuju prilagodbu, napredak i doprinos održivoj budućnosti.

U razvijenim zemljama su osiguranje od menadžerske odgovornosti, kibernetičko osiguranje, ili osiguranje prilikom spajanja i preuzimanja (M&A), koje nudite i vi, uobičajeni u poslovanju. Koliko hrvatski menadžeri prepoznaju važnost osiguranja od tih rizika?

Moram priznati sve više i to me zaista raduje. Osiguranje od menadžerske odgovornosti postalo je zaista „must have“ pokriće. Trend je kao i kod ostalih specifičnih vrsta osiguranja došao sa razvijenih tržišta, u početku kad su strani menadžeri došli na upravljačke pozicije svojih kompanija ili ovisnih društava u Hrvatskoj. Samim time što kao stranac dobivate ključnu funkciju u Hrvatskoj, sukladno hrvatskim zakonima, ne govorite jezik i ne poznajete dobre lokalne standarde – zasigurno ste izloženi. Gotovo 70% svih polica osiguranja od menadžerske odgovornosti u Hrvatskoj ugovoreno je putem našeg posredovanja. Na lokalnoj i regionalnoj razini imamo stručnjake koji se bave samo ovim vrstama osiguranja (kod nas je to tzv. FINPRO), a uključuje i osiguranje od rizika kibernetičke (ne)sigurnosti te osiguranje od raznih vrsta profesionalnih odgovornosti. Zasebna praksa u Marshu je i spajanje i preuzimanje privatnog kapitala, odnosno tzv. PEMA (Private Equity M&A) i ovdje naglasak moram staviti na kreiranje polica osiguranja od odgovornosti menadžera koje uključuju ili ne uključuju rizike vezane uz transakciju, osiguranje same transakcije, osiguranje od potencijalne opasnosti budućih obveza (contingent liability), osiguranje od poreznih rizika / promjena porezne politike (tax liability) itd. Ovdje je potencijalna izloženost ogromna, proizvodi su iznimno kompleksni i broker je apsolutno nužan.

Za koje rizike predviđate da će biti najizraženiji u razdoblju pred nama, a posebno za tvrtke
iz energetskog sektora?

Promjene u vladinim politikama i propisima mogu značajno utjecati na energetski sektor. Novi propisi koji se odnose na emisije, ciljeve obnovljive energije ili cijene ugljika zasigurno će utjecati na poslovanje energetskih tvrtki. Energetska tržišta podložna su fluktuacijama cijena zbog čimbenika kao što su geopolitičke napetosti, neuravnoteženost ponude i potražnje i promjene u globalnim gospodarskim uvjetima. Nadalje, tekuća tranzicija na obnovljive izvore energije može predstavljati izazove za tradicionalne energetske tvrtke koje se temelje na fosilnim gorivima. Prelazak na tehnologije obnovljivih izvora energije, kao što su solarna energija i vjetar, mogao bi dovesti do financijskih rizika za tvrtke koje snažno ulažu u fosilna goriva.

Energetski sektor se sve više oslanja na digitalnu infrastrukturu i međusobno povezane sustave. Ova ovisnost izlaže sektor prijetnjama u području kibernetičke sigurnosti, uključujući hakiranje, povrede podataka i napade ucjenjivačkih softwera / softwera za iznudu (ransomware). Uspješan kibernetički napad mogao bi poremetiti opskrbu energijom, ugroziti osjetljive podatke i dovesti do financijskih gubitaka. Uzmimo u razmatranje samo nedavni primjer napada na američki Colonial pipeline koji je bio najveći kibernetički napad na naftnu industriju u američkoj povijesti. Nije generirao samo trošak iznude, nego i zastoj nekih aviokompanija koje nisu dobile gorivo, a što je posljedično ogroman broj iznimno visokih odštetnih zahtjeva koji su upućeni prema Colonial pipelinu.

Događaji povezani s klimatskim promjenama, kao što su ekstremni vremenski događaji, podizanje razine mora i promjena obrasca padalina, mogu utjecati na energetsku infrastrukturu i rad. Energetske tvrtke moraju se suočiti s izazovima u prilagodbi tim promjenama i osiguravanju otpornosti svoje imovine. Napredak u tehnologiji, kao što je skladištenje energije, pametne mreže i električna vozila, može poremetiti tradicionalne energetske poslovne modele stoga se energetske tvrtke moraju prilagoditi i ulagati u nove tehnologije kako bi ostale konkurentne i zadovoljile rastuće zahtjeve potrošača.

Važno je napomenuti da su ovi rizici špekulativni i možda neće točno odražavati specifične rizike s kojima će se energetski sektor suočiti u 2024. godini. Stvarni rizici ovisit će, naravno, o širokom rasponu čimbenika, uključujući globalne događaje, tehnološki napredak i promjene politike.

XEnergy osnovan je kao žensko-muška neprofitna i nevladina udruga koja okuplja stručnjake koji aktivno promiču ulogu i vidljivost žena u energetskoj tranziciji. Kakav je položaj žena u Marshu i na koji način se pridonosi njihovu osnaživanju?

Globalno je naša strategija osnaživanje žena u našoj industriji. Moram priznati da u osiguranju danas dominiraju žene, dok je posao reosiguranja ipak još uvijek dominantno muški. Što se tiče žena i njihovog osnaživanja na putu prema liderskim ili menadžerskim pozicijama, i ovdje vidim snažan zamah. Osobno sam mišljenja da moramo započeti na lokalnim razinama i pokazati put nekim novim ženama liderima. Globalna strategija koja se kod nas kreira u središnjici, dakle u New Yorku, ipak je nešto globalno. Na nas na lokalnoj razini dominantan utjecaj ima lokalno tržište osiguranja koje je u razvoju. Dio smo tzv. emerging marketa, odnosno tržišta u razvoju, i put prema nekom drugom načinu razmišljanja o osiguranju i reosiguranju te upravljanju rizicima „na ženski način“ općenito još je pred nama. Međutim, ponosna sam na činjenicu da je odnos zaposlenika u našem uredu u Hrvatskoj gotovo 50:50, od siječnja 2024. taj odnos će biti još i veći u korist žena što me jako veseli. Što se tiče upravljačkih funkcija, istočna Europa u Marshu prednjači pred zapadnom i više je žena. Od ukupno tri menadžera u Marshu u Hrvatskoj jedna je žena, dva muškarca. Obzirom da sam predsjednica Uprave, a oni odgovaraju meni, veseli me da nisu samo muškarci i da imam taj neki poseban klik s još jednom ženom koja je na čelu našeg odjela osiguranja benefita zaposlenika. Ponosna sam da smo u protekle četiri i pol godine gotovo upeterostručili prihode i iznimno narasli, a u tom su rastu žene imale velik utjecaj. Osobno smatram da možda ponekad imamo širu sliku od muškaraca i da smo ipak malo empatičnije, što je za uspješno liderstvo jako važno. Nadalje, u našem su slučaju žene malo sklonije umrežavanju, što je iznimno važno.

Odnedavno ste član XEnergyjeve mreže. Za koje vrijednosti i ciljeve smatrate da su zajednički Marshu i XEnergyju?

Promicanje žena kroz XEnergy, promicanje energetske industrije i upravljanje rizicima u energetskom, ali i drugim sektorima koji sigurno uvelike ovise o energetici naš je važan cilj. Povećanjem vidljivosti počinjemo postojati kao partneri i etabliramo se na važnom tržištu. Na ovaj način u mogućnosti smo kreirati neke iznimno korisne politike, poticati javno-privatno partnerstvo i raditi na razvoju našeg tržišta. Komunikacija prema javnosti kroz kanale poput XEnergya nama je od velikog značaja i zaista me veseli da smo postali partneri. Za svoje partnere i klijente, ali i prospekte, organiziramo cjelogodišnje edukacije, što se pokazalo kao odličan način umrežavanja i usvajanja novih znanja koja nerijetko i sa globalne razine prenosimo kompanijama u Hrvatskoj.

Pripremila: Branka Belamarić

Pretplati se na newsletter

Unesite svoju e-mail adresu za prijavu.

Molimo, pričekajte...

Hvala na Vašoj prijavi!